14. Innovasjonsprisen

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

I denne konkurransen blir innovative produkter (varer og tjenester) belønnet. Det kan være produktet/tjenesten i seg selv eller hvordan produktet/tjenesten fremstår.


NB:

 • Importerte produkter kvalifiserer ikke i denne konkurransen.
 • I denne konkurransen er prosessen viktigere enn sluttproduktet. En ungdomsbedrift kan derfor vinne konkurransen selv om de ikke kommer i mål med en prototype/produkt, men i stedet kan vise til en skikkelig god prosess.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte er ungdomsbedriftens konsept/løsning nyskapende?
 • Er konseptet/løsningen egnet for kommersialisering?
 • Hvilket behov er det i markedet for konseptet/løsningen i dag?
 • I hvilken grad bidrar konseptet/løsningen til å skape forbedring, fornying eller forenkling i fremtiden?
 • Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?
 • Er det potensiale for å skape økonomiske verdier i fremtiden?


HVA SKAL LEVERES INN?

Bedriften skal i forkant sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder informasjon om:

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Navn på konkurransen «Innovasjonsprisen»
 • Kort beskrivelse av produktet og punktene/kriteriene over
 • Beskriv gjerne produktet med skisse eller bilde
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • PDF-filen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «innovasjonsprisen_skole_DuoslicerUB»