14. Innovasjonsprisen - i samarbeid med Gassco

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

Vinner representerer Rogaland på NM for ungdomsbedrifter.

I denne konkurransen blir innovative produkter (varer og tjenester) belønnet. Det kan være produktet/tjenesten i seg selv eller hvordan produktet/tjenesten fremstår.


NB:

 • I denne konkurransen er prosessen viktigere enn sluttproduktet. En ungdomsbedrift kan derfor vinne konkurransen selv om de ikke kommer i mål med en prototype/produkt, men i stedet kan vise til en skikkelig god prosess.
 • Importerte produkter kvalifiserer ikke i denne konkurransen.
 • Produktet/tjenesten vil bli undersøkt og graden av endring av eksisterende produkt må være til stede og være forklart.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte er ungdomsbedriftens vare eller tjeneste innovativ?
 • Hvordan kan dere bevise at kundene har behov for varen eller tjenesten?
 • Hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?
 • På hvilken måte har varen eller tjenesten kommet til praktisk bruk? (Elevene må vise at varen/tjenesten enten er lansert i markedet eller at de har utviklet en fungerende prototyp/pilot som er testet* ut.)
 • Hvordan vil varen/tjenesten skape verdier – i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?

(*Testing kan innebære: a) at varen/tjenestens funksjonalitet er utprøvd/fungerer, og/eller b) at det er dokumentert at varen/tjenesten oppfyller brukerens behov eller løser et problem og/eller c) at kundens betalingsvillighet er kartlagt)

HVA SKAL LEVERES INN?

Bedriften skal i forkant sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder informasjon om:

 • Navn på konkurransen «Innovasjonsprisen»
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsidéen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten
 • PDF-filen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «innovasjonsprisen_skole_DuoslicerUB»

Juryen gjennomfører intervju på stand med utvalgte kandidater.