12. Beste design- og håndverksprodukt

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

I denne konkurransen blir kun fysiske produkter vurdert.
Importerte produkter kvalifiserer ikke i denne konkurransen eller produkter laget på bestilling fra ekstern produsent.
Bedriften må kunne vise til at dette er bedriftens egenproduksjon.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

Form

 • Har det fysiske produktet estetiske kvaliteter og et godt design?
 • Hvordan styrker dette løsningen?
 • Er det tatt gode vurderinger til materialbruk, detaljering og god finish?

Funksjon

 • Er løsningen funksjonell?
 • På hvilken måte passer det fysiske produktet til konteksten eller målgruppen?

HVA SKAL LEVERES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder informasjon om:

 • Navn på konkurransen «Beste design-og håndverksprodukt».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne med skisse eller bilde av produktet.
 • PDF-filen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «besteyrkesfaglig_skole_DuoslicerUB»

Juryen gjennomfører intervju på stand med utvalgte kandidater. Produktet må stilles ut på standen til bedriften.