1. Beste markedsføring

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

Denne prisen forhåndsjuryeres.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Hvem er kundene (målgruppen) til ungdomsbedriften?
 • Hvilke markedsføringsaktiviteter* har bedriften gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor valgte elevene akkurat disse aktivitetene? (Aktivitetene må være gjennomført, ikke bare planlagt).
 • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører i prosessen, og hva bidro de med?
 • På hvilken måte illustrerer og forsterker bedriftens profil (logo, typografi, fargebryk og grafiske elementer) forretningsideen?

(* Eksempler på markedsktiviteter kan være: brosjyre/flygeblad, sosiale medier, nettside, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/ oppsøkende virskomhet, kampanje, profilering på messer, reklame etc. Det er ikke meningen at ungdomsbedriften skal ha benyttet alle disse virkemidlene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.)

HVA SKAL LEVERES INN?

En kort beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen: «Beste markedsføring»
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsidéen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg inn dokumentasjon på markedsaktivitetene* som er gjennomført.
  Dokumentasjon kan være url-linker til hjemmeside eller sosiale medier.
 • Reklamefilm, oppslag i media, bilder etc.
 • Legg gjerne inn markedsplan dersom dere har det.
 • PDF-filen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «bestemarkedsføring_skole_DuoslicerUB»

Juryen gjennomfører digitalt intervju med kandidatene.