3. Beste tjeneste

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

I denne konkurransen vurderes forretningsidéer som er tjenestebasert og som faktisk er gjennomført. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende punkter:


  • Planlegging, innhold og evt dokumentasjon av tjenesten
  • Beskrivelse av markedsføring og tilbud av tjenesten
  • Gjennomføringsevne av tjenesteyting og tilbud av tjeneste. I hvilken grad er tjenesten tilbudt/gjennomført.
  • Tilbakemelding fra brukere (Eksempelvis: brukerundersøkelse, evaluering av tjeneste, kundetilfredshet)

HVA SKAL SENDES INN?

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 4 A4 sider) i PDF-format eller videopitch (maks 3 minutter) som inneholder:

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
  • Navn på konkurransen: «Beste tjeneste»
  • Beskrivelse av tjenesten og informasjon om punktene over
  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  • PDF-filen/videopitchen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «bestetjeneste_skole_DuoslicerUB»