Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet under Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter 2024

Dersom det skjer noe med deg eller noen i din ungdomsbedrift er det viktig at du tar kontakt med HMS-ansvarlig. Dette gjelder også dersom du oppdager noe som virker mistenksomt eller merkelig.

Respekt og mangfold er grunnleggende verdier som styrker fellesskapet. Ungt Entreprenørskap ønsker en inkluderende og respektfull atmosfære for alle deltakere på våre arrangementer. Vi tolererer ikke noen form for hets eller diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, kultur eller religion. Vi forventer at alle deltakere behandler hverandre med respekt. Enhver uønsket adferd som bryter med disse prinsippene, og strider mot våre retningslinjer, vil bli tatt svært alvorlig.

Dersom det oppstår tilfeller av diskriminering, rasisme eller annen upassende adferd, vil Ungt Entreprenørskap ta nødvendige skritt for å håndtere situasjonen. Dette kan inkludere umiddelbar hjemsending for egen regning, varsel til skolen og utestengelse fra Ungt Entreprenørskaps framtidige arrangementer. Vi oppfordrer alle deltakere til å rapportere eventuelle tilfeller av uønsket adferd til arrangørene, slik at vi raskt kan ta affære og opprettholde et trygt og inkluderende miljø for alle.

Fylkesmesterskapet er et rusfritt arrangement. Personer som drikker alkohol eller misbruker narkotika under arrangementet, vil bli sendt hjem for egen regning ved første mulighet.

Ta vare på hverandre.