2. Beste IA-bedrift

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 2

Det deles ut 2 priser for nordfylket og 2 priser for sørfylket.

NB: Alle bedrifter som er sertifisert IA-bedrift (IA= Inkluderende Arbeidsliv) deltar automatisk i denne konkurransen. Påmelding skjer gjennom deltakelse på IA-kurs i regi av NAV arbeidslivssenter.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Sertifisering av bedriften i samarbeid med NAV.
  • Mål og Handlingsplan - gjennomføringen av punktene i planen og innholdet i planen som dere har sendt inn til kursholder

Det legges vekt på at prisvinner har oppnådd gode resultater på en eller flere av følgende punkter:

  • Lavt fravær, eller klart å redusere fraværet i egen ungdomsbedrift.
  • Aktivt arbeid for å inkludere alle ansatte i ungdomsbedriften.
  • Godt eierskap til IA- tanken.
  • Kan fremstå som ”IA- fyrtårn”.

HVA SKAL LEVERES INN?

  • Bedriftene som har deltatt på IA-kurs har fått egne frister for innlevering av handlingsplaner.
  • Fristen for innlevering av handlingsplan er 3. desember.