15. Bærekraftprisen i samarbeid med Haugaland Kraft og Lyse

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

Vinner representerer Rogaland på NM for ungdomsbedrifter.

Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere bærekraftutfordringer. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?
 • Hvilket behov er det i markedet for produktet?
 • Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer eller tjenester i samme marked?
 • Hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft?
 • Hvor stor påvirkning tror dere ungdomsbedriften deres kan ha (eks. hvor mange personer og/eller hvilke næringer vil få nytte av varen eller tjenesten)?
 • Hvilke av FNs bærekraftmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?

HVA SKAL LEVERES INN?

Bedriften skal i forkant sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Bærekraftprisen i samarbeid med Lyse og Haugaland Kraft
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne med skisse eller bilde av varen/tjenesten.
 • PDF-filen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «Bærekraftprisen_skole_DuoslicerUB»

Juryen gjennomfører intervju på stand med utvalgte kandidater.