7. Beste sosiale entreprenør

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

Denne prisen forhåndsjuryeres.

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en klar definert sosial utfordring i samfunnet gjennom sin ungdomsbedrift.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Har bedriften en bestemt sosial utfordring som de ønsker å løse?
 • Har bedriften en nyskapende løsning på utfordringen?
 • Kan ungdomsbedriften vise til kunnskap om målgruppen de skaper en løsning for, samt involvering av målgruppen i utvikling av løsningen?
 • Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til samfunnsmessig endring og fremtidig økonomisk overskudd?
 • Viser elevene i bedriften entusiasme for sitt arbeid?

HVA SKAL LEVERES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Beste sosiale entreprenør».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsidéen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • PDF-filen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «bestesosiale_skole_DuoslicerUB»