11. Beste utstilling

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

Vi vet foreløpig ikke om årest FMUB blir digital eller fysisk. Under nevnes kriterier for begge varianter.

Avgjørelse om fysisk/digital tas i slutten av januar og meddeles alle som har meldt seg på konkurransen.

NB! Utsatt frist for konkurransen er 18. februar.

Hvis fysisk messe

NB! Vi vet foreløpig ikke hvilke rammer utstillingen får. Endelig avgjørelse på dette tas i slutten av januar.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Estetisk uttrykk: utforming og kobling til bedriftens virksomhet
 • Originalitet og hvordan utstillingen fanger interesse

Juryen gjennomfører observasjon og i noen tilfeller intervju på utstillingen.

HVA SKAL LEVERES?

Bedriften må levere inn en beskrivelse av og tanken bak utstillingskonsept i PDF-format i forkant av fylkesmessen. Bruk gjerne bilder eller tegninger.

Dersom ungdomsbedriften har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen, skal bedriften orientere juryen om dette.

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Navn på konkurransen: «Beste tjeneste»
 • Beskrivelse av tjenesten og informasjon om punktene over
 • Kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og e-post
 • PDF-filen/videopitchen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «besteutstilling_skole_DuoslicerUB»

Hvis digitalt mesterskap

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Estetisk uttrykk: tenkt utforming og kobling til bedriftens virksomhet
 • Originalitet og hvordan utstillingen fanger interesse
 • Realisme

Rammer for stand på digitalt mesterskap

Se bilde nederst.

Mål på tenkt stands, utvendig mål: 2 meter (lengde) X 2 meter (dybde)

Innvendige mål:

2,49 meter høy (alle vegger)

1,96 meter bred (bakvegg)

1,00 meter dyp (sidevegg)

Utforming av utstillingen må være innenfor disse målene. Det er ikke mulighet til å flytte standsvegger.

Stand

HVA SKAL LEVERES?

Bedriften må levere inn en beskrivelse av og tanken bak utstillingskonsept i PDF-format i forkant av fylkesmessen. Bruk gjerne bilder eller tegninger.
Dersom dere heller vil levere en videopitch av en faktisk stand som er bygget kan dere det. Den må være maks 3 minutter lang og gi juryen innspill og argumentasjon for kriteriene som er nevnt.

Dersom ungdomsbedriften har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen, skal bedriften orientere juryen om dette.

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Navn på konkurransen: «Beste utstilling»
 • Beskrivelse av utstilling og informasjon om punktene over
 • Kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og e-post
 • PDF-filen/videopitchen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «besteutstilling_skole_DuoslicerUB»