11. Beste samarbeid med næringslivet

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • På hvilken måte har ungdomsbedriften valgt mentorer og andre samarbeidspartnere ut fra ungdomsbedriftens behov for å få tilført kompetanse, hjelp og nettverk?
  • Ungdomsbedriften kan vise til at de har hatt samarbeid med mentor og andre samarbeidspartnere gjennom skoleåret.
  • I hvor stor grad kan elevene reflektere over verdien av samarbeidet med mentor og samarbeidspartnere?

HVA SKAL LEVERES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste samarbeid med næringslivet».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  • Kort beskrivelse av forretningsidéen.
  • Informasjon om kriteriene over.
  • PDF-filen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «bestesamarbeid_skole_DuoslicerUB»

Juryen gjennomfører intervju på stand med utvalgte kandidater.