2. Beste forretningsmodell/ -plan

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

Denne prisen forhåndsjuryeres.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Har ungdomsbedriften forklart forretningsideen på en god måte?
 • Kommer det tydelig frem hvem kundene (målgruppen) til ungdomsbedriften er?
 • Kommer det tydelig frem hvilken verdi varen/tjenesten skaper for kundene?
 • Hvem er de viktigste konkurrentene, og hva er ungdomsbedriftens fordeler i forhold til konkurrentene?
 • På hvilken måte kan elevene vise at ungdomsbedriften er økonomisk bærekraftig?
 • Hvordan har elevene identifisert nettverk og partnere som kan hjelpe dem?

HVA SKAL LEVERES INN

 • En beskrivelse (maks 12 A4-sider) i PDF-format som inneholder:
 • Navn på konkurransen «Beste forretningsmodell/ -plan».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsidéen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • PDF-filen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «besteforretningsmodellplan_skolenavn_DuoslicerUB»