13. Beste yrkesfaglige bedrift

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

Vinner representerer Rogaland på NM for ungdomsbedrifter.


Ungdomsbedrifter fra alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan delta i denne konkurransen.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte holder ungdomsbedriftens vare/tjeneste en god kvalitet innenfor relevant fagområde?
 • Har ungdomsbedriften kartlagt at det er behov i markedet for varen/tjenesten?
 • Hvordan har produksjonen foregått fra idé til ferdig vare/tjeneste eller prototype/pilot?
 • Hvordan er helse, miljø og sikkerhet i ungdomsbedriften ivaretatt?
 • Elevene formidler yrkesstolthet og engasjement for eget fag

HVA SKAL LEVERES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder informasjon om:

 • Navn på konkurransen «Beste yrkesfaglige bedrift».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne med skisse eller bilde av varen/tjenesten
 • PDF-filen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «besteyrkesfaglig_skole_DuoslicerUB»

Juryen gjennomfører intervju på stand med utvalgte kandidater.