16. Beste ungdomsbedrift

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

Vinner representerer Rogaland på NM for ungdomsbedrifter.


Juryen har tre arenaer hvor de «møter» ungdomsbedriften:

Skriftlig materiell: Ungdomsbedriften sender inn en delårsrapport innen 30. januar.

Maks lengde er 10 A4-sider (inkl. forside og bakside). Delårsrapporten skal inneholde:

 • Forside med ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.
 • Første side med en kort oppsummering.
 • Øvrige sider bør svare på kriteriene. Elevene skal beskrive hva de faktisk har gjort i løpet av UB-året, og eventuelt hvilke planer de har fremover.
 • Resultatregnskap og balanserapport skal inngå i de 10 sidene.

Pitch på scene: Ungdomsbedriften holder en pitch på scene med publikum til stede. Maks lengde er 2 minutter. Det er lov å benytte PowerPoint, prezi, lyd, film etc.

Besøk på utstilling: Juryen besøker og har en samtale med noen utvalgte av ungdomsbedriftene under utstillingen


Vurderingskriterier

 • På hvilken måte kan elevene vise at det er et behov og betalingsvillighet i markedet for ungdomsbedriftens vare/tjeneste?
 • Hvordan har varen/tjenesten kommet til praktisk bruk?
 • I hvilken grad klarer elevene å kommunisere hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift, vare/tjeneste, forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform, organisasjonsform eller marked?
 • På hvilken måte kan elevene vise at deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftsmål og er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter i samme marked?
 • Hvilke markedsføringsaktiviteter har elevene gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor ble akkurat disse aktivitetene valgt (basert på kundeinnsikt)?
 • På hvilken måte har teamet den rette sammensetningen og erfaringen som kreves for å utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover?
 • I hvilken grad har elevene samarbeidet med relevante aktører fra arbeids- og næringsliv, og har de klart å skape et nettverk som har hjulpet dem til å komme videre?
 • Hvordan vil ungdomsbedriften skape verdier – i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?
 • På hvilken måte viser elevene at de har god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften?
 • I hvilken grad kan elevene reflektere over sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift?


Norgesmesterskap i Ungdomsbedrift

Den ungdomsbedriften som kåres som fylkets Beste Ungdomsbedrift 2024 på FMUB24 skal representere Rogaland i Norgesmesterskapet 6.-7. mai 2024 på Lillestrøm.

Merk:

 • Elevene som representerer Rogaland på NM kan ikke være over 21 år (dvs. må ikke fylle 21 år før 01.07.24)
 • Det er maks 5 elever i ungdomsbedriften som kan delta på NM.Regnskap UB