9. Beste regnskap

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

Det må foreligge et regnskap for ungdomsbedriften, og juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Er det bilag for alle inntekter og utgifter?
 • Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap?
 • Er det et godt system for registrering av kontantsalg/vipps?
 • Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse?
 • Har økonomiansvarlig og øvrige ansatte en god forståelse av ungdomsbedriftens økonomi?

HVA SKAL LEVERES INN?

 • En beskrivelse (maks 2 A4-sider) i pdf-format som inneholder:
  • Navn på konkurransen «Beste regnskap».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om hva dere har lært av å føre regnskap.
  • Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (excel-ark eller et digitalt regnskapssystem).
 • Regnskap/bokføring og bilag
  1. Regnskap/bokføring med alle transaksjoner, sammen med avstemminger av bank og kasse mv. Digitale bilag (scannet eller bilder) skal også sendes inn. Alle bilagene må være samlet i ett dokument.

Regnskap UB