3. Beste regnskap

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

Denne prisen forhåndsjuryeres.

Det må foreligge et regnskap for ungdomsbedriften, og juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Er resultatregnskap og balanserapport riktig?
 • Har ungdomsbedriften løpende (månedlig) avstemning av regnskap mot bankkonto, kundefordringer og leverandørgjeld?
 • Har ungdomsbedriften gode rutiner for å sikre dokumentasjon av økonomiske hendelser (inntekter, kostnader, andeler etc.)?
  - Er bilag tatt vare på og lagt ved bokføringen?
  - Er det system i bilagene, og er bilagene gyldige bilag?
 • Viser ungdomsbedriften god forståelse for økonomi og regnskap?
  - Kan bedriften gi ett eksempel på hvordan regnskapsføringen ble brukt som et styringsverktøy?

HVA SKAL LEVERES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Beste regnskap».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Resultatregnskap og balanserapport.
 • En beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
 1. Kort beskrivelse av forretningsideen.
 2. Informasjon om kriteriene over.
 3. Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (digitalt regnskapssystem eller Excel-ark).

Juryen gjennomfører digitalt intervju med kandidatene.

Juryen gjør en gjennomgang av resultatregnskapet og balanserapporten i intervjuet. Ha bilag tilgjengelig for gjennomsyn i intervjuet.