Samarbeidspartnere

For å få til et godt arrangement for elevene, er vi avhengig av gode samarbeidspartnere! En stor takk til alle som bidrar slik at vi sammen kan utvikle de unges kreativitet, skaperglede og framtidstro!

Kontaktperson

Ønsker din bedrift et samarbeid med oss? Ta gjerne kontakt med:

Karin Ronning
Karin Rønning
Daglig leder UE Innlandet