8. Bærekraftprisen

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som har gjort bevisste bærekraftige vurderinger gjennom sin bedrift. Dette kan være selve ideen og/eller måten ungdomsbedriften har blitt drevet på. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut fra både innsendt beskrivelse og intervju på stand, basert på følgende kriterier:

 • Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har bedriften gjort?
 • Hvilket behov er det i markedet for produktet/tjenesten?
 • I hvilken grad er forretningsideen i seg selv bærekraftig?
 • Hvordan klarer bedriften å forene lønnsomhet og bærekraft?
 • Hvilke av FNs bærekraftsmål har bedriften jobbet med, og hvordan?


Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:


 • En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.