9. Beste markedsføring

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende punkter:

 • Hvem er målgruppen til ungdomsbedriften?
 • Beskriv hvordan ungdomsbedriften har markedsført seg. Hvilke markedsaktiviteter* har dere benyttet, og hvorfor valgte dere akkurat disse markedsaktivitetene?
 • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører i prosessen, og hva bidro de med?

(*Eksempler på markedsaktiviteter kan være: sosiale medier, nettside, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame, brosjyre etc. Det er ikke meningen at ungdomsbedriften skal ha benyttet alle disse markedsaktivitetene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.)


Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:


 • En beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Beste markedsføring».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om punktene over.
 • Legg inn dokumentasjon på markedsaktivitetene* som er gjennomført. Dokumentasjon kan være url-linker til hjemmeside, FB/Instagram, reklamefilm, oppslag i media, bilder etc.
 • Legg gjerne inn markedsplan dersom dere har det.