10. Beste yrkesfaglige bedrift

Ungdomsbedrifter fra alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Kvalitet: Ungdomsbedriften har levert produkter eller tjenester med høy kvalitet ut fra sin bransjestandard, og kan forklare og begrunne arbeidsprosessen i bedriften (fra idé til ferdig produkt/tjeneste).
 • Elevene formidler yrkesstolthet og engasjement for eget fag.
 • Elevene har et bevisst forhold til bærekraft i sin produksjon.
 • Elevene har et bevisst forhold til HMS og kan vise til å ha fulgt regelverket for helse, miljø og sikkerhet.

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

 • En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
 • Navn på konkurransen «Beste yrkesfaglige bedrift».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.