Hvem er vi?

Ungt Entreprenørskap Innlandet jobber sammen med utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv i Innlandet for at elever og studenter skal få trening i å se muligheter og gjøre noe med dem. Gjennom deltakelse i UEs programmer får de lære ved å gjøre, og de får øve seg på kreativitet, problemløsing, samarbeid og nettverksbygging.

Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom utdanning og arbeidsliv. Sammen utvikler vi framtidens kompetanse – innovatører trengs overalt!


Er du elev, student eller lærer, og skal i gang med våre programmer? Her finner du nyttige lenker og informasjon.


NyheterKompetanse for fremtiden

Ungt Entreprenørskap utvikler innovasjons- og entreprenørskapskompetanse som er viktig for både privat og offentlig sektor. Dette bidrar til verdiskaping uavhengig av om det gjelder en nystartet eller godt etablert virksomhet.


Hvordan skape morgendagens næringsliv?

Vi trenger nye løsninger for å løse moderne utfordringer. Å utfordre studenter med entreprenørskap som del av utdanningen gir dem kompetanser som næringslivet etterspør.