1. Beste logo

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningsidé
 • Logoen fungerer både i svart/hvitt og (eventuelt) i farge
 • Logoen egner seg til forstørring og forminskning
 • Generelt inntrykk av logo


Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:


 • En beskrivelse (maks 3 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
 • Navn på konkurransen «Beste logo».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Logoen i de ulike variantene. Forklar valg av symboler og skrifttype i logoen.
 • Informasjon om hvordan dere har brukt logoen for å markedsføre/profilere bedriften (legg gjerne inn bilder som illustrerer bruken).
 • Informasjon om arbeidsprosessen i bedriften (f.eks. hvem i UB-en gjorde hva).
 • Hvis dere har brukt nettverket deres i utviklingen av logoen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.
 • Kontaktperson i UB-en med telefon og e-post.