14. Jord-fjord-bord-prisen

Ungdomsbedrifter fra utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • På hvilken måte er ungdomsbedriftens produkt (vare og/eller tjeneste) nyskapende?
  • Hvilket behov er det i markedet for produktet i dag og er det potensiale for å skape verdier i fremtiden?
  • I hvilken grad er produktet bærekraftig sammenlignet med andre tilsvarende produkter i samme marked?
  • Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?
  • På hvilken måte ivaretar ungdomsbedriften helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder?

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

  • En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
  • Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord-prisen».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.