15. Beste ungdomsbedrift

Forretningsplan/-modell, videopitch og intervju er verktøyene juryen har for å kåre vinnere i Beste ungdomsbedrift. Ungdomsbedriften har altså tre arenaer hvor den får vist seg fram for juryen.


Vurderingskriterier

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av fem vurderingskriterier (se under). Vurderingskriteriene vektes likt. Etter at juryen «møtt» ungdomsbedriften på alle tre arenaer, skal juryen ha fått informasjon som dekker alle fem vurderingskriterier.


Verdiskaping (vektes 20%)

 • Elevene kan reflektere over hvordan ungdomsbedriften bidrar til verdiskaping i en sosial, kulturell og/eller økonomisk sammenheng i dag og i fremtiden.
 • Elevene kan vise at det er behov i markedet for produktet, kan sannsynliggjøre at det er betalingsvillighet for produktet, og at planlagte kostnader og forventede inntekter er realistiske.
 • Elevene kan vurdere i hvilken grad deres ungdomsbedrift og produkt er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter og produkter i samme marked.
 • Elevene har god oversikt over regnskapet i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan ungdomsbedriften kan bli lønnsom.

Erfaringslæring (vektes 20%)

 • Elevene viser kunnskap om og forståelse for hvordan en ungdomsbedrift fungerer.
 • Elevene kan reflektere over egne erfaringer og vise hva de har lært.
 • Elevene kan vise hvordan deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftmål.

Kreativitet og innovasjon (vektes 20%)

 • Elevene har kunnskap om kreativitets- og innovasjonsprosesser i arbeidet med Ungdomsbedrift.
 • Elevene kan kommunisere med ulike virkemidler hva som er innovativt/nyskapende ved deres produkt, bedrift, forretningsmodell, markedsføring etc.
 • Elevene kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet.

Samarbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater.
 • Elevene utviser stolthet og engasjement for egen ungdomsbedrift.
 • Elevene har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv, og kan trekke inn nettverk (eks. fagpersoner, mentorer) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften.

Tverrfaglig arbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder.
 • Elevene kan reflektere over verdien av ulik fagkunnskap gjennom arbeidet med Ungdomsbedrift.Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

 • Forretningsplan/-modell (PDF-format).
  Forretningsplanen/-modellen skal samlet ikke overstige 12 A4 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg).

Dersom dere velger å sende inn en forretningsmodell, som gjerne er en mer visuell framstilling av punktene over, må den inneholde nok forklarende tekst til at juryen skjønner hvordan dere har tenkt.