Jury

I hver konkurranse vil det være en jury med representanter fra arbeids- og næringsliv i Innlandet. Her ser du hvem som deltar i de ulike juryene.

Stor takk til alle som stiller opp og bidrar med sin tid og kompetanse!

FM Innlandet 16 9