3. Regnskapsprisen

Det må foreligge et regnskap for ungdomsbedriften, og juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Er det bilag for alle inntekter og utgifter?
 • Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap?
 • Er det et godt system for registrering av kontantsalg/vipps?
 • Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse?
 • Har økonomiansvarlig og øvrige ansatte en god forståelse av ungdomsbedriftens økonomi?

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

En beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Regnskapsprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Informasjon om forretningsideen, samt en kort beskrivelse av driften.
 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse. Malen under viser hvilke opplysninger regnskapsoppstillingen minimum må inneholde. Oppstillingen kan være mer detaljert dersom driften krever det.
 • Informasjon om hva dere har lært av å føre regnskap med utgangspunkt i kriteriene (bilagshåndtering, oversiktlig, kasse- og kontantregistrering og sluttregnskap).
 • Informasjon om hvilket system som er benyttet for regnskapsførselen (Excel-ark i UB-løypa eller annet regnskapssystem).

I tillegg sendes følgende i et eget dokument:

 • Regnskap/bokføring med alle transaksjoner, sammen med avstemminger av bank og kasse mv. Digitale bilag (scannet eller bilder) skal også sendes inn. Det er en stor fordel om alle bilagene er samlet i ett dokument.