6. Beste videopresentasjon

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Er videopresentasjonen original/skiller den seg ut?
  • Er det benyttet spesielle virkemidler/støtteverktøy som fungerer godt?
  • Presenteres ungdomsbedriften på en god måte?
  • Presenteres produktet på en god måte?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

  • Videopresentasjonen der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet/tjenesten (maks 3 minutter).

Juryen ser gjennom og vurderer innsendte videopresentasjoner. Juryen vil ikke legge vekt på teknisk kvalitet på bilde/lyd da det er store variasjoner i hva slags utstyr ungdomsbedriftene har hatt tilgjengelig.