Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Innlandet 2022

31. mars 2022

Scandic Hamar

Hvem kommer?

  • Ungdomsbedrifter fra de videregående skolene i Innlandet som driver ungdomsbedrift i skoleåret 2021-2022.
  • Entreprenørskapslærere fra de videregående skolene i Innlandet.
  • Representanter fra arbeids- og næringsliv deltar i ulike juryer.
  • Samarbeidspartnere
  • Publikum

Vi ønsker alle velkommen til en inspirerende dag med fokus på kreativitet, samarbeid og skaperglede!


UE Facebook event header Innlandet