11. Innovasjonsprisen

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte er ungdomsbedriftens konsept/løsning nyskapende?
 • Er konseptet/løsningen egnet for kommersialisering?
 • Hvilket behov er det i markedet for konseptet/løsningen i dag?
 • I hvilken grad bidrar konseptet/løsningen til å skape forbedring, fornying eller forenkling i fremtiden?
 • Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?
 • Er det potensiale for å skape økonomiske verdier i fremtiden?


Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

 • En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navnet på konkurransen: «Innovasjonsprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.