Oversikt over deltakere

Ungdomsbedriftene deles inn i to puljer, pulje 1 og pulje 2, og er deretter delt i to pitchegrupper, A og B. Det er viktig å sjekke begge deler for å finne riktig informasjon.

Pulje 1 har oppmøte for rigging av stand i Marmorsalen eller Forstanderskapssalen (messesalene) kl. 08.15 og starter dagen med salgssamtaler på stand.

Pulje 2 A har oppmøte for registrering utenfor tildelt pitchesal kl. 08.30.

Pulje 2 B har oppmøte utenfor pitchesal kl. 09.15.

Etter felles premieutdeling bytter puljene arena. Pulje 1 skal opp i pitchesalene og pulje 2 skal på stand i messesalene.

Finn detaljert program for hver pulje her.

*endringer kan forekomme.


Se info om messesal, pulje, pitchegruppe og pitchesal her:

Oversikten er sortert i alfabetisk rekkefølge på ungdomsbedriftens navn.

Se info om pulje, pitchegruppe og pitchesal her:

Oversikten er sortert på pulje, pitchesal og pitcherekkefølge.