14. Beste pitch

Banner FMUB

Om konkurransen

I denne konkurransen ser juryen etter pitcher med X-faktor som evner å formidle et problem og en løsning på en forståelig og engasjerende måte. Bedriften vurderes etter om de disponerer sine to minutter godt og om det er god flyt mellom deltakerne. Juryen vil vektlegge presentasjonsteknikk i denne konkurransen.

Alle ungdomsbedrifter skal delta i denne konkurransen.
Konkurransen krever ingen dokumenter i forkant av 6. mars.
Pedagogiske fritak gjøres av lærer, etter avtale med UE Oslo.

VIKTIG: Alle ungdomsbedrifter må ta med egen PC eller MAC om de ønsker å bruke en presentasjon. Vi stiller med to håndholdte mikrofoner og en klikker til å skifte slides/bilde i presentasjonen.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

Innhold:
- Et tydelig problem
- En god løsning på valgt problem
- USP - unique selling points ("hvilken verdi skaper vi?")

Utføring:
- Presentasjonsteknikk
- Orginalitet
- Bruk av visuelle hjelpemidler
- Underholdningsverdi

Overbevisning:
- Viser ungdomsbedriften tro på egen idé?

NYTT! Dersom ungdomsbedriften har benyttet kunstig intelligens (KI) som verktøy i UB-arbeidet og i utforming av produktet og tilhørende materiell (tekst, video, bilde, lyd, 3D, design, koding etc.), skal dette være gjort på en åpen, ansvarlig og etisk måte. Ungdomsbedriften skal informere juryen dersom KI er benyttet.

Rammer:

- Bedriften har maks 2 minutter.

- Bedriften kan benytte et presentasjonsverktøy og tar med EGEN PC/MAC til presentasjonen.

- Bedriften får to håndholdte mikrofoner og en klikker til å skifte lysbilde.

- Juryen vil ikke stille spørsmål eller gi tilbakemelding etter pitchen.


Sjekk ut disse videoene med tips til hvordan lage en god pitch!


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: