Informasjon om standen

Ungdomsbedrift NM 22 5 min

Vi har to messesaler i år, Marmorsalen og Forstanderskapssalen.
Finn ut hvilken messesal din bedrift skal ha stand i her.

Fokus på miljø i messesalen - minst mulig avfall og mest mulig gjenbruk!

  • Alle ungdomsbedriftene får hvert sitt dedikerte område på ca. 1X1 meter og et ståbord i messeområde i Marmorsalen eller Forstanderskapssalen.
  • Hver ungdomsbedrift kan innrede sitt område med egne produkter/prototyper, PC/TV-skjerm og eventuelt en rollup.
  • Vi ønsker minst mulig avfall og fokus på bærekraft. Planlegg nøye hva dere tar med og hvilken hensikt objektet har.
  • Husk at dere må ta med dere tingene deres hjem også.
  • Pass på at produkter/prototyper/rollup ikke står i veien for andre ungdomsbedrifter eller forbipasserende i utstillingshallen.

Obs!

  • Det er IKKE strøm tilgjengelig på standen, så alt av elektronikk bør lades i forkant.
  • Det er IKKE tillatt med levende lys eller høy musikk.
  • Det er IKKE lov å henge noe på veggene eller feste noe på gulvet i Marmorsalen.

Det er gratis wifi i Marmorsalen.

Navn: Sentralen Guest
Passord:
Sentralen2019


Stabord FT

Standbordet

Mål: 81x110 cm


Kart over messesalene, Marmorsalen og Forstanderskapssalen

Marmor2024
Forstander2024