1. Markedsføringsprisen

Banner FMUB

Om konkurransen

Det er viktig at ungdomsbedriften får frem den totale markedsføringsaktiviteten i bedriften. Eksempler på markedsføringsaktiviteter kan være: sosiale medier, bedriftens nettsted, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame etc. Det er ikke meningen at ungdomsbedriften skal ha benyttet alle disse virkemidlene, men at bedriften har en bevisst holdning til hva man har valgt og hvorfor.

Innsendingsfrist: mandag 5. februar kl. 23.59


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Hvem er målgruppen til ungdomsbedriften?

- Hvordan har ungdomsbedriften markedsført seg?

- Hvilke markedsaktiviteter* har bedriften gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor valgte dere akkurat disse markedsaktivitetene?

- Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører i prosessen, og hva bidro de med?

*Eksempler på aktiviteter kan være: sosiale medier, nettside, reklamefilm, podcast, redaksjonell omtale i media, personlig salg, kampanjer, kundearrangementer, stand på kjøpesenter eller mesterskap, etc.

Det er ikke meningen at bedriften skal ha benyttet alle disse aktivitetene, men at elevene har en bevisst holdning til hva de har valgt og hvorfor.


NYTT! Dersom ungdomsbedriften har benyttet kunstig intelligens (KI) som verktøy i UB-arbeidet og i utforming av produktet og tilhørende materiell (tekst, video, bilde, lyd, 3D, design, koding etc.), skal dette være gjort på en åpen, ansvarlig og etisk måte. Ungdomsbedriften skal informere juryen dersom KI er benyttet.Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Ett dokumentbidrag + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Dokumentet skal inneholde:

- Navn på konkurransen «Markedsføringsprisen»

- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

- Kontakt informasjon til kontaktpersonen i ungdomsbedriften.

- Kort beskrivelse av forretningsideen.

- Informasjon som besvarer kriteriene i konkurransen

Maks 5 A4 sider, inkluderer forside.

Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: