8. Beste arbeidsplass

Banner FMUB

Om konkurransen

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motiverte og kompetente medarbeidere. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom kompetanse, motivasjon, innsats og økonomisk resultat.

Innsendingsfrist: mandag 5. februar kl. 23.59

5-8 finalister blir invitert til et intervju på Sentralen i Øvre Slottsgate torsdag 29. februar kl 13-15.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Hvordan har bedriften jobbet ved oppstart med å finne rett kompetanse hos de ansatte?

- Hvordan har bedriften jobbet med kompetanseutvikling av sine medarbeidere?

- Hvordan fungerer teamet sammen og hvilke tiltak har eventuelt blitt iverksatt for å bedre samarbeidet?

- Kan elevene gi eksempel på hvordan kompetanse, motivasjon, trivsel og innsats har påvirket eller vil påvirke bedriftens bærekraft og økonomiske resultat?

NYTT! Dersom ungdomsbedriften har benyttet kunstig intelligens (KI) som verktøy i UB-arbeidet og i utforming av produktet og tilhørende materiell (tekst, video, bilde, lyd, 3D, design, koding etc.), skal dette være gjort på en åpen, ansvarlig og etisk måte. Ungdomsbedriften skal informere juryen dersom KI er benyttet.


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Ett dokumentbidrag + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Forsiden skal inneholde:
- Navn på konkurransen «Beste arbeidsplass»
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Kontaktinformasjon til kontaktpersonen i ungdomsbedriften.

2 A4-sider:
- Forretningsideen til ungdomsbedriften
- Informasjon som besvarer kriteriene i konkurranse

Maks 2 A4-sider + forside
Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: