7. Regnskapsprisen

Banner FMUB

Om konkurransen

I denne konkurransen gjør juryen en helhetlig vurdering av ungdomsbedriftens økonomi, de ansattes forståelse og ryddighet. I denne konkurransen må det foreligge et regnskap for ungdomsbedriften.

Innsendingsfrist: mandag 5. februar kl. 23.59

5-8 finalister blir invitert til et intervju på Sentralen i Øvre Slottsgate torsdag 29. februar kl 13-15.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Er resultatregnskap og balanserapport riktig?

- Har ungdomsbedriften løpende (månedlig) avstemning av regnskap mot bankkonto, kundefordringer og leverandørgjeld?

- Har ungdomsbedriften gode rutiner for å sikre dokumentasjon av økonomiske hendelser (inntekter, kostnader, andeler etc.)?

- Er bilag tatt vare på og lagt ved bokføringen?

- Er det system i bilagene, og er bilagene gyldige bilag?

- Viser ungdomsbedriften god forståelse for økonomi og regnskap?

- Kan bedriften gi ett eksempel på hvordan regnskapsføringen ble brukt som et styringsverktøy?

NYTT! Dersom ungdomsbedriften har benyttet kunstig intelligens (KI) som verktøy i UB-arbeidet og i utforming av produktet og tilhørende materiell (tekst, video, bilde, lyd, 3D, design, koding etc.), skal dette være gjort på en åpen, ansvarlig og etisk måte. Ungdomsbedriften skal informere juryen dersom KI er benyttet.


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Ett dokumentbidrag + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Forsiden skal inneholde:
- Navn på konkurransen «Regnskapsprisen»
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Kontaktinformasjon til kontaktpersonen i ungdomsbedriften.

2 A4-sider:
- Forretningsideen til ungdomsbedriften
- Informasjon som besvarer kriteriene i konkurransen
- Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (digitalt regnskapssystem eller Excel-ark).
- Kort om hva der har lært av å føre regnskap

Vedlegg:
- Resultatregnskap
- Balanserapport
- Bilag

Maks 2 A4-sider + resultatregnskap, balanserapport og bilag
Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: