9. Samarbeid med næringslivet

Banner FMUB

Om konkurransen

I denne konkurransen ser juryen på ungdomsbedriftens arbeid med nettverk, strategisk utnyttelse av nettverket, bærekraftige samarbeid og bedriftens evne til å tilegne seg relevant kompetanse og hjelp.

Innsendingsfrist: mandag 5. februar kl. 23.59

5-8 finalister blir invitert til et intervju på Sentralen i Øvre Slottsgate torsdag 29. februar kl 13-15.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Ungdomsbedriften har valgt mentor og andre samarbeidspartnere ut fra ungdomsbedriftens behov for å få tilført kompetanse, hjelp og nettverk.

- Ungdomsbedriften har hatt samarbeid med mentor og andre samarbeidspartnere gjennom skoleåret.

- Elevene kan reflektere over verdien av samarbeidet med mentor og samarbeidspartnere.

NYTT! Dersom ungdomsbedriften har benyttet kunstig intelligens (KI) som verktøy i UB-arbeidet og i utforming av produktet og tilhørende materiell (tekst, video, bilde, lyd, 3D, design, koding etc.), skal dette være gjort på en åpen, ansvarlig og etisk måte. Ungdomsbedriften skal informere juryen dersom KI er benyttet.


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Ett dokumentbidrag + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Forsiden skal inneholde:
- Navn på konkurransen «Samarbeid med næringslivet»
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Kontaktinformasjon til kontaktpersonen i ungdomsbedriften.

2 A4-sider:
- Forretningsideen til ungdomsbedriften
- Informasjon som besvarer kriteriene i konkurranse

Maks 2 A4-sider + forside
Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: