13. Bærekraftprisen

Banner FMUB

Om konkurransen

Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere bærekraftutfordringer.

Innsendingsfrist: mandag 5. februar kl. 23.59

Det gjennomføres intervju på stand 6. mars av alle deltakere.

Obs! Dette er en av kvalifiseringskonkurransene. Ungdomsbedriften skal velge én av konkurransene: 11, 12 ELLER 13.
*Førsteplass i denne konkurransen går direkte til finalen i Oslos beste UB, med forbehold om at UBen er påmeldt i konkurransen Oslos beste UB og delårsrapport er levert innen 27. februar.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- På hvilken måte løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?

- Hvilket behov er det i markedet for produktet?

- Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer eller tjenester i samme marked?

- Hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft?

- Hvor stor påvirkning tror dere ungdomsbedriften deres kan ha? (f. eks. hvor mange personer og/eller hvilke næringer vil få nytte av varen eller tjenesten)

- Hvilke av FNs bærekraftsmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?


NYTT! Dersom ungdomsbedriften har benyttet kunstig intelligens (KI) som verktøy i UB-arbeidet og i utforming av produktet og tilhørende materiell (tekst, video, bilde, lyd, 3D, design, koding etc.), skal dette være gjort på en åpen, ansvarlig og etisk måte. Ungdomsbedriften skal informere juryen dersom KI er benyttet.


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Utfylt mal + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Malen finner du her.
OBS! Juryen vil ikke vurdere innsendte dokumenter i annen form enn denne malen. For å bli vurdert i konkurransen MÅ dere benytte dere av denne.

Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: