17. Oslos beste ungdomsbedrift

Banner FMUB

Om konkurransen

Konkurransen "Oslos beste ungdomsbedrift" er en høythengende pris i fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter.

Basert på resultatene 6. mars kvalifiserer 12-14 finalister seg til finalen i Oslos beste ungdomsbedrift som arrangeres 21. mars på Sentralen i Øvre Slottsgate 3. Finalistene plukkes ut basert på en "overall" prestasjon (antall priser og nominasjoner) 6. mars.

Førsteplass i disse konkurransene går direkte* til finalen:

- Best in business
- Innovasjonsprisen
- Bærekraftprisen
- Beste pitch

*Med forbehold om at delårsrapport er levert innen 27. februar.

Oslos beste ungdomsbedrift skal svare på alle kriterier, overbevise juryen gjennom ulike møtepunkter og være en verdig representant for Oslo i konkurransen Norges beste ungdomsbedrift som gjennomføres under NM for ungdomsbedrifter i mai 2024.

Innsendingsfrist: 27. februar kl. 23.59


Juryen har følgende treffpunkter hvor juryen blir kjent med ungdomsbedriften:

1) Skriftlig materiell:

Ungdomsbedriften sender inn en delårsrapport i forkant av mesterskapet. Maks lengde er 10 A4-sider (inkl. forside og bakside).

Delårsrapporten skal inneholde:

  • Forside med ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.
  • Første side med en kort oppsummering.
  • Øvrige sider bør svare på kriteriene. Elevene skal beskrive hva de faktisk har gjort i løpet av UB-året, og eventuelt hvilke planer de har fremover.
  • Resultatregnskap og balanserapport skal inngå i de 10 sidene.

Husk! Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse

2) Intervju på stand:

Intervjuet gjennomføres på stand 21. mars.

3) Pitch på scene:

Ungdomsbedriften holder en pitch på scene med publikum til stede under finalen. Maks lengde er 2 minutter.
Det er lov å benytte powerpoint, prezi, lyd, film etc..

NYTT! Dersom ungdomsbedriften har benyttet kunstig intelligens (KI) som verktøy i UB-arbeidet og i utforming av produktet og tilhørende materiell (tekst, video, bilde, lyd, 3D, design, koding etc.), skal dette være gjort på en åpen, ansvarlig og etisk måte. Ungdomsbedriften skal informere juryen dersom KI er benyttet.


Vurderingskriterier

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vurdere ungdomsbedriften på bakgrunn av følgende:

1. På hvilken måte kan elevene vise at det er et behov og betalingsvillighet i markedet for ungdomsbedriftens vare/tjeneste?

2. Hvordan har varen/tjenesten kommet til praktisk bruk?

3. I hvilken grad klarer elevene å kommunisere hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift, vare/tjeneste, forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform, organisasjonsform eller marked?

4. På hvilken måte kan elevene vise at deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftsmål og er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter i samme marked?

5. Hvilke markedsføringsaktiviteter har elevene gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor ble akkurat disse aktivitetene valgt (basert på kundeinnsikt)?

6. På hvilken måte har teamet den rette sammensetningen og erfaringen som kreves for å utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover?

7. I hvilken grad har elevene samarbeidet med relevante aktører fra arbeids- og næringsliv, og har de klart å skape et nettverk som har hjulpet dem til å komme videre?

8. Hvordan vil ungdomsbedriften skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?

9. På hvilken måte viser elevene at de har god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften?

10. I hvilken grad kan elevene reflektere over sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift?

Kriterier er hentet fra NM-kriteriene i denne konkurransen.


Last opp delårsrapporten her:

Har du trøbbel med skjemaet nedenfor, kan du åpne det i en ny fane her.