2. Profileringsprisen

Banner FMUB

Om konkurransen

Profilering handler om å skape et inntrykk av bedriften. Vanlig profileringsmateriell i ungdomsbedrifter er: logo, roll up, brosjyre, visittkort. Profileringen skal også være tydelig i bedriftens sosiale medier, på nettsiden og i en reklamefilm.

Innsendingsfrist: mandag 5. februar kl. 23.59


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Bedriftens profil illustrerer og forsterker forretningsideen (logo, typografi, fargebruk og grafiske elementer).
-
Profilen kommuniserer godt til den definerte målgruppen.
-
Bedriftens kommunikasjon har en rød tråd og profilen fungerer på ulike flater.
-
Bedriftens plattformer (SOME-kanal/nettside) er brukervennlige, tilbyr en betalingsløsning (hvis relevant for løsningen) og er teknisk stabile.

NYTT! Dersom ungdomsbedriften har benyttet kunstig intelligens (KI) som verktøy i UB-arbeidet og i utforming av produktet og tilhørende materiell (tekst, video, bilde, lyd, 3D, design, koding etc.), skal dette være gjort på en åpen, ansvarlig og etisk måte. Ungdomsbedriften skal informere juryen dersom KI er benyttet.


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Ett dokumentbidrag + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Dokumentet skal inneholde:

- Navn på konkurransen «Profileringsprisen».
-
Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
-
Kontakt informasjon til kontaktpersonen i ungdomsbedriften.
-
Kort beskrivelse av forretningsideen.
-
Informasjon som besvarer kriteriene i konkurransen

OBS! Hvis ungdomsbedriften ikke har utviklet for eksempel en nettside, kan de bare hoppe over dette punktet i malen. Med andre ord fyll inn det dere har utviklet. Ungdomsbedriften har kreativ frihet til å forbedre og endre på profileringsmalen slik at den representerer bedriften på best mulig måte.

Her finner du malen, maks 15 A4-sider inkluderer forside.

Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse