6. Størst verdiskapingspotensial

Banner FMUB

Om konkurransen

I denne konkurransen gjør juryen en helhetlig vurdering helhetsvurdering av ungdomsbedriften med høy fokus på forretningsmodellen. Juryen ser etter ungdomsbedrifter med en skalerbar forretningsmodell, som redegjør for hvilken verdi bedriften leverer og til hvem. Juryen vil også se på bedriftens nettverk, verdikjede og risikovurdering.

Innsendingsfrist: mandag 5. februar kl. 23.59

5-8 finalister blir invitert til et intervju på Sentralen i Øvre Slottsgate torsdag 29. februar kl 13-15.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Hvem er kunden, og hvilken verdi skaper varen/tjenesten for kunden?

- Hva finnes av tilsvarende varer/tjenester på markedet og hvordan skiller ungdomsbedriftens vare/tjeneste seg ut?

- Tar bedriften hensyn til én eller flere bærekraftsutfordringer? Og hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?

- Er betalingsvillighet for varen eller tjenesten sannsynliggjort? Er dette testet mot målgruppen? Er planlagte kostnader og forventede inntekter realistiske?

- Er mulige partnere i verdikjeden som leverandører og distributører identifisert og kriterier for å velge dem etablert?

- Er risikoaspektene identifisert og håndterbare?

- Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot?

- Hvilke planer har ungdomsbedriften lagt for ekspansjon? (eks. nye geografiske markeder, nye kundesegmenter og nye varer/tjenester)

- Er forretningsmodellen skalerbar? (Stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum? Eventuelt kan selskapet ekspandere ved å etablere seg flere steder?)


NYTT! Dersom ungdomsbedriften har benyttet kunstig intelligens (KI) som verktøy i UB-arbeidet og i utforming av produktet og tilhørende materiell (tekst, video, bilde, lyd, 3D, design, koding etc.), skal dette være gjort på en åpen, ansvarlig og etisk måte. Ungdomsbedriften skal informere juryen dersom KI er benyttet.


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Ett dokumentbidrag + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Forsiden skal inneholde:
- Navn på konkurransen «størst verdiskapingspotensial»
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Kontaktinformasjon til kontaktpersonen i ungdomsbedriften.

Resterende sider skal inneholde:
- Forretningsideen til ungdomsbedriften
- Kort om informasjon som besvarer kriteriene i konkurransen

Maks 2 A4-sider + forside

Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: