11. Best in business

Banner FMUB

Om konkurransen

I denne konkurransen blir bedrifter som har nådd ut i markedet belønnet. Juryen vil se etter ungdomsbedrifter som på kort tid har fått bedriften opp å stå og er inne i driftsfasen med salg, regnskap etc.

Innsendingsfrist: mandag 5. februar kl. 23.59

Det gjennomføres intervju på stand 6. mars av alle deltakere.

Obs! Dette er en av kvalifiseringskonkurransene*. Ungdomsbedriften skal velge én av konkurransene: 11, 12 ELLER 13.
*Førsteplass i denne konkurransen går direkte til finalen i Oslos beste UB, med forbehold om at UBen er påmeldt i konkurransen Oslos beste UB og delårsrapport er levert innen 27. februar.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Hvordan har fremdriften i ungdomsbedriften vært, fra utforming av ideen til faktisk salg?
- Hvordan har arbeidsoppgaver blitt fordelt?
- Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har ungdomsbedriften gjort?
- Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører gjennom prosessen, og hva bidro de med?
- Hvilke markedsførings- og salgsaktiviteter er gjennomført?
- Kan elevene vise at de har god økonomisk oversikt og forståelse, og at bedriften er lønnsom (inntektene overstiger utgiftene)?

NYTT! Dersom ungdomsbedriften har benyttet kunstig intelligens (KI) som verktøy i UB-arbeidet og i utforming av produktet og tilhørende materiell (tekst, video, bilde, lyd, 3D, design, koding etc.), skal dette være gjort på en åpen, ansvarlig og etisk måte. Ungdomsbedriften skal informere juryen dersom KI er benyttet.


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Utfylt mal + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Malen finner du her
OBS! Juryen vil ikke vurdere innsendte dokumenter i annen form enn denne malen. For å bli vurdert i konkurransen MÅ dere benytte dere av denne.

Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: