12. Innovasjonsprisen

Banner FMUB

Om konkurransen

I denne konkurransen blir innovative varer og tjenester belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår.

Innsendingsfrist: mandag 5. februar kl. 23.59

Det gjennomføres intervju på stand 6. mars av alle deltakere.

Obs! Dette er en av kvalifiseringskonkurransene. Ungdomsbedriften skal velge én av konkurransene: 11, 12 ELLER 13.
*Førsteplass i denne konkurransen går direkte til finalen i Oslos beste UB, med forbehold om at UBen er påmeldt i konkurransen Oslos beste UB og delårsrapport er levert innen 27. februar.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- I hvilken grad bidrar løsningen til å skape forbedring, fornying eller forenkling i fremtiden?
- Hvordan kan dere bevise at kundene har behov for varen eller tjenesten?
- Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har bedriften gjort?
- På hvilken måte har varen eller tjenesten kommet til praktisk bruk?
(Elevene må vise at varen/tjenesten enten er lansert i markedet eller at de har utviklet en fungerende prototyp/pilot som er testet* ut.)
-
Hvordan vil varen/tjenesten skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?
- Hvordan har ungdomsbedriften sjekket markedspotensialet dvs. muligheten for å tjene penger over tid? (Elevene må vise til størrelsen på markedet og betalingsvillighet)
- Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?

*Testing kan innebære: a) at varen/tjenestens funksjonalitet er utprøvd/fungerer, og/eller b) at det er dokumentert at varen/tjenesten oppfyller brukerens behov eller løser et problem og/eller c) at kundens betalingsvillighet er kartlagt.


NYTT! Dersom ungdomsbedriften har benyttet kunstig intelligens (KI) som verktøy i UB-arbeidet og i utforming av produktet og tilhørende materiell (tekst, video, bilde, lyd, 3D, design, koding etc.), skal dette være gjort på en åpen, ansvarlig og etisk måte. Ungdomsbedriften skal informere juryen dersom KI er benyttet.


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Utfylt mal + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Malen finner du her.
OBS! Juryen vil ikke vurdere innsendte dokumenter i annen form enn denne malen. For å bli vurdert i konkurransen MÅ dere benytte dere av denne.

Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: