5. Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift

Banner FMUB

Om konkurransen

I denne konkurransen gjør juryen en helhetlig vurdering av ungdomsbedriftens forretningsmodell, vare/tjeneste og elevene i salgssituasjon på stand. Ungdomsbedrifter fra alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan delta i denne konkurransen.

Innsendingsfrist: mandag 5. februar kl. 23.59


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- På hvilken måte holder ungdomsbedriftens vare/tjeneste en god kvalitet innenfor relevant fagområde?
- Har ungdomsbedriften kartlagt at det er behov i markedet for varen/tjenesten?
- Hvordan har produksjonen foregått fra idé til ferdig vare/tjeneste eller prototype/pilot?
- Er det tydelig hvem kunden/målgruppen er og hvordan de når ut?
- Er det tydelig hvilken verdi produktet skaper for kunden?
- Har bedriften gjort bærekraftige vurderinger og tiltak?
- Hvordan er helse, miljø og sikkerhet i ungdomsbedriften ivaretatt?
- Formidler elevene yrkesstolthet og engasjement for eget fag?


NYTT! Dersom ungdomsbedriften har benyttet kunstig intelligens (KI) som verktøy i UB-arbeidet og i utforming av produktet og tilhørende materiell (tekst, video, bilde, lyd, 3D, design, koding etc.), skal dette være gjort på en åpen, ansvarlig og etisk måte. Ungdomsbedriften skal informere juryen dersom KI er benyttet.


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

Et utfylt canvas (se mal) + en YouTube-link til en videointroduksjon på maks 1 minutt:

Dokumentet skal inneholde:

- Navn på konkurransen «Beste YF».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Kontaktinformasjon til kontaktpersonen i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon som besvarer kriteriene i konkurransen

Malen finner du her.

OBS! Juryen vil ikke vurdere innsendte dokumenter i annen form enn denne malen. For å bli vurdert i konkurransen MÅ dere benytte dere av denne.

Lastes opp i PDF-format med filnavn: Navn på UB_Skole_Konkurranse


Sjekk ut juryen i denne konkurransen: