1. Kulturprisen

"Kultur er samhold, kultur er inkludering, kultur er en holdning for å skape endring, møteplasser og bolyst. Kultur er mat, tradisjon, historie, aktivitet, underholdning og kunst."

Prisen tildeles en kulturskapende ungdomsbedrift!

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Beskriv hvordan din ungdomsbedrift er kulturskapende.
 • Viser elevene i bedriften entusiasme for sitt arbeid?
 • Hvilket behov er det i markedet for produktet/tjenesten?
 • Hvilken påvirkning tror dere ungdomsbedriften kan ha i lokalsamfunnet?

I denne kategorien leveres det en kort beskrivelse (maks 3 A4 sider+forside) i PDF-format som inneholder:

 • Navnet på konkurransen: «Kulturprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • url-linker til hjemmeside, Facebook, Instagram, reklamefilm, oppslag i media, bilder etc.
 • Har dere brukt egne # for deres ungdomsbedrift?

PDF-filen leveres navngitt ungdomsbedriftens navn og kategori, f.eks «Kulturpisen_KrøstUB»