14. Beste HR-bedrift – i samarbeid med ARVA

"Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life"
Confucius

Har man det artig på jobb, går tiden fort. Man opplever mestring, samhold og rom for vekst - både faglig og personlig. På slike arbeidsplasser er det mindre fravær - og mer nærvær!


Motiverte og kompetente medarbeidere gir produktive og lønnsomme arbeidsplasser. En viktig målsetning med denne kategorien er å inspirere dere til å se sammenhengen mellom kompetanse, motivasjon, innsats og økonomisk resultat.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Hvorfor mener elevene at ungdomsbedriften er det beste stedet å jobbe?
  • I hvilken grad og hvordan har ungdomsbedriften har jobbet med kompetanseutvikling av sine medarbeidere?
  • I hvilken grad kan elevene reflektere over hvordan teamet fungerte sammen og over de tiltak som eventuelt ble iverksatt for å bedre samarbeidet?
  • Kan elevene gi eksempel på hvordan kompetanse, motivasjon, trivsel og innsats har påvirket eller vil påvirke bedriftens bærekraft og økonomiske resultat?

I denne kategorien skal ungdomsbedriften sende inn en kort beskrivelse (2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen: «Beste HR bedrift».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og e-post.
  • Kort beskrivelse av produktet/tjenesten og informasjon om punktene/kriteriene over.

PDF-filen leveres navngitt ungdomsbedriftens navn og kategori, f.eks «HR-prisen_TankespinnUB»