2. Beste markedsføring

"Markedsføring er alle aktiviteter ungdomsbedriften gjør for å få nye kunder og for å beholde de kundene de har i dag!"

Markedsføring MÅ til for at kundene skal kunne finne produktet eller tjenesten dere tilbyr - og er svært viktig for at ungdomsbedriften skal lykkes! Her er noen tips fra SERIA (som sitter i juryen) til dere - i forkant av innleveringsfristen 8.mars kl.12:00


Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens samlede markedsføringsprofil og vil spesielt vurdere:

 • Hvem er kundene (målgruppen) til ungdomsbedriften?
 • Virkemidlene fremstår med en felles visuell identitet (bruk av logo, farger, bilder, illustrasjoner).
 • Hvilke markedsføringsaktiviteter* har bedriften gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor valgte elevene akkurat disse aktivitetene?
 • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører i prosessen, og hva bidro de med?
 • På hvilken måte illustrerer og forsterker bedriftens profil (logo, typografi, fargebruk og grafiske elementer) forretningsideen?

*Eksempler på virkemidler i markedsføringen kan være: sosiale medier, nettside, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame etc. Det er ikke meningen at ungdomsbedriften skal ha benyttet alle disse virkemidlene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.

** Har dere brukt nettverket deres til å utvikle websiden/reklamefilm, må dere gjøre rede for hvem (hvilke bedrifter) som har vært involvert, og hvordan dere har samarbeidet.

Vi heier på samarbeid!


I denne kategorien må dere sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider+forside) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Navn på konkurransen: «Beste markedsføring».
 • Kontaktperson i ungdomsbedriften (f.eks. markedsføringssjef) med telefon og e-post.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg inn dokumentasjon på markedsaktivitetene* som er gjennomført. Dokumentasjon kan være url-linker til hjemmeside, Facebook, Instagram, reklamefilm, oppslag i media, bilder etc.
 • Har dere brukt egne # for deres ungdomsbedrift?
 • Legg gjerne inn markedsplan dersom dere har det.

PDF-filen leveres navngitt ungdomsbedriftens navn og kategori, f.eks «Bestemarkedsføring_KrambodenUB»