4. Beste logo

"En logo er på mange måter førsteinntrykket av dere som bedrift!"

Alle ungdomsbedrifter har en logo! Og derfor bør alle melde seg på i denne kategorien! Dette er den mest populære kategorien å delta i på Fylkesmesterskapet i Nordland - år etter år!


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningsidé.
  • Logoen bør fungere både i svart/hvitt og i farge.
  • Logoen egner seg til forstørring og forminskning (enkel og stilren).
  • Generelt inntrykk av logo.

Logoen leveres som JPEG/PNG-fil navngitt ungdomsbedriftens navn, med en kort beskrivelse på maks 2 A4 sider.