9. Beste yrkesfaglige bedrift

"Ungdomsbedrifter fra alle yrkesfaglige utdanningsprogram kan delta i denne konkurransen."

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • På hvilken måte holder ungdomsbedriftens vare/tjeneste en god kvalitet innenfor relevant fagområde?
  • Har ungdomsbedriften kartlagt at det er behov i markedet for varen/tjenesten?
  • Hvordan har produksjonen foregått fra idé til ferdig vare/tjeneste eller prototype/pilot?

  • Hvordan er helse, miljø og sikkerhet i ungdomsbedriften ivaretatt?

  • Formidler elevene yrkesstolthet og engasjement for eget fag?I denne kategorien skal ungdomsbedriften sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider+forside) i PDF-format eller en videopresentasjon(1- 2 minutter) som inneholder:

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
  • Navn på konkurransen: «Beste yrkesfaglige bedrift».
  • Informasjon om punktene/kriteriene over.
  • Skisse eller bilde av varen/tjenesten.
  • Kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og e-post.

PDF-filen/videopresentasjonen leveres navngitt ungdomsbedriftens navn og kategori, f.eks «Besteyrkesfag_ MjølnerUB»