6. Beste video-pitch

"Vis frem de ansatte i bedriften, forklar hva dere jobber med – og bruk et enkelt videoredigeringsprogram for å sy det hele sammen på en god måte."

En videopitch er en kort presentasjon av ungdomsbedriften og produktet deres (1-2 minutter) – og denne skal dere uansett levere når dere deltar på Fylkesmesterskapet - så hvorfor ikke delta i konkurransen også?


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Er videopitchen original/skiller den seg ut?
  • Er det benyttet spesielle virkemidler som fungerer godt?
  • Presenteres ungdomsbedriften på en god måte?
  • Presenteres varen/tjenesten på en god måte?

Juryen ser gjennom og vurderer innsendte videopitcher. Juryen vil ikke legge vekt på teknisk kvalitet på bilde/lyd da det er store variasjoner i hva slags utstyr ungdomsbedriftene har hatt tilgjengelig.

VÆR KREATIV!