8.Best in Business - NY

"Juryen ser etter ungdomsbedrifter som er inne i driftsfasen og som kan vise til faktisk salg."

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Hvordan har fremdriften i ungdomsbedriften vært, fra utforming av ideen til faktisk salg?
 • Hvordan har arbeidsoppgaver blitt fordelt?
 • Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har ungdomsbedriften gjort?
 • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører gjennom prosessen, og hva bidro de med?
 • Hvilke markedsførings- og salgsaktiviteter er gjennomført?
 • Kan elevene vise at de har god økonomisk oversikt og forståelse, og at bedriften er lønnsom (inntektene overstiger utgiftene)?

Ungdomsbedriften må i forkant levere inn:

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Best in Business».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen gjennomfører intervju med kandidatene på Fylkesmesterskapet.