15. Beste ungdomsbedrift

HVEM BLIR NORDLANDS BESTE UNGDOMSBEDRIFT I 2024?

"Vis frem den gode jobben dere har gjort dette skoleåret - hvordan dere har skapt verdier, lært underveis, jobbet kreativt, samarbeidet og brukt deres kompetanse på ulike måter gjennom et år med ungdomsbedrift!"

Juryen har følgende arenaer de kan møte ungdomsbedriften på:

  1. Skriftlig materiell: Dere sender inn en delårsrapport i forkant av FM. Maks lengde er 10 A4-sider (inkl. forside og bakside)
  2. Video-pitch: Denne ser juryen for å få en større forståelse av hvem dere er
  3. Presentasjon/Panelintervju: Presentasjon foran jury med muligheter for spørsmål i etterkant (oversikt med tidspunkt kommer) NB! Ved svært mange påmeldte i denne kategorien gjør juryen en vurdering på hvilke bedrifter som kalles inn til panelintervju.

VURDERINGSKRITERIER

1.På hvilken måte kan elevene vise at det er et behov og betalingsvillighet i markedet for ungdomsbedriftens vare/tjeneste?

2.Hvordan har varen/tjenesten kommet til praktisk bruk?

3.I hvilken grad klarer elevene å kommunisere hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift? (vare/tjeneste, forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform, organisasjonsform eller marked?)

4.På hvilken måte kan elevene vise at deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftsmål og er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter i samme marked?

5.Hvilke markedsføringsaktiviteter har elevene gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor ble akkurat disse aktivitetene valgt (basert på kundeinnsikt)?

6.På hvilken måte har teamet den rette sammensetningen og erfaringen som kreves for å utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover?

7.I hvilken grad har elevene samarbeidet med relevante aktører fra arbeids- og næringsliv, og har de klart å skape et nettverk som har hjulpet dem til å komme videre?

8.Hvordan vil ungdomsbedriften skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?

9.På hvilken måte viser elevene at de har god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften?

10.I hvilken grad kan elevene reflektere over sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift?

"Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften"

FRIST 8.MARS - HVA SKAL LEVERES INN?

Bedriften må i forkant sende inn en delårsrapport (PDF-format).

Delårsrapporten skal samlet ikke overstige 10 A4 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg).


Delårsrapporten skal inneholde:

  • FORSIDE: Ungdomsbedriftens navn (gjerne med logo og bilde), skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.
  • Første side med en kort oppsummering.
  • Øvrige sider bør svare på kriteriene. En beskrivelse av hva dere har gjort i løpet av UB-året, og eventuelt hvilke planer dere har fremover.
  • Resultatregnskap og balanserapport skal inngå i de 10 sidene.
"Vis frem den gode jobben dere har gjort dette skoleåret - hvordan dere har skapt verdier, lært underveis, jobbet kreativt, samarbeidet og brukt deres kompetanse på ulike måter gjennom et år med ungdomsbedrift!"
Torun, Nora, Øyvind og Hedda, UE Nordland