12. Beste samarbeid med næringslivet

"Nettverk er GULL!"

I denne kategorien har dere muligheten til å vise frem hvordan dere har benyttet nettverk og ekstern kompetanse for å styrke deres ungdomsbedrift. Hvordan har dere samarbeidet med næringslivet i deres lokalsamfunn og hvilken betydning har dette hatt for dere? Kanskje har dere hatt en mentor som driver i samme bransje som dere, eller samarbeidet med flere ulike bedrifter? Vis oss hvordan dere har brukt deres nettverk!


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • På hvilken måte har ungdomsbedriften valgt mentor og andre samarbeidspartnere ut fra ungdomsbedriftens behov for å få tilført kompetanse, hjelp og nettverk?

  • Har ungdomsbedriften hatt samarbeid med mentor og andre samarbeidspartnere gjennom skoleåret?

  • I hvor stor grad kan elevene reflektere over verdien av samarbeidet med mentor og samarbeidspartnere?


I denne kategorien skal ungdomsbedriften sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider+forside) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste samarbeid med næringslivet».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og e-post.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om kriteriene over.